TERÀPIA BREU ESTRATÈGICA

MODEL PROF. GIORGIO NARDONE

QUÈ ÉS LA TERÀPIA BREU ESTRATÈGICA?

La Teràpia Breu Estratègica és un enfoc original sobre la formació i la solució dels problemes humans que es basa en fonaments teòrics i pràctics en constant evolució empírica.

 

“L’art de resoldre problemes realment complexes amb

solucions aparentment senzilles"

 

 

ESTRATÈGICA?

El model desenvolupat pel Professor Giorgio Nardone, la Teràpia breu estratègica representa la tecnologia més avançada per trobar solucions realment eficaces i eficients a problemes complexes.

 

Quan ens trobem davant d’una dificultat, tant si és personal com professional, el primer que fem per resoldre-la, és recórrer a la nostra pròpia experiència o a la nostra memòria i escollim una estratègia que ens sembla productiva i l’apliquem, doncs probablement ens ha funcionat en el passat quan ens hem afrontat a una dificultat aparentment similar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El terapeuta estratègic té en compte que no existeix una única i veritable realitat si no que n’hi ha tantes com les interaccions que existeixen entre cada persona i tot allò que la rodeja. Cadascú construeix la realitat que pot patir i suportar.

 

La Teràpia Breu Estratègica, es focalitza des de l’inici de la intervenció, en trencar aquest cercle viciós, treballant sobre el present i no sobre el passat, treballant sobre la lògica del problema i no sobre el ‘perquè’ existeix el problema ni sobre els seus orígens. Es treballa sobre les solucions i no sobre les causes del problema.

 

Representa una intervenció radical i perdurable i no és una teràpia superficial merament simptomàtica. El terapeuta estratègic no utilitza cap teoria sobre la naturalesa humana i per tant tampoc definicions relatives a la “normalitat” o “disfuncionalitat” del comportament de les persones i a la seva manera de relacionar-se

 

BREU?

La TBE es considera breu, per que amb un máxim de 10 sessions s’ha de produir algun canvi significatiu i en cas que això no sigui així, s’interromp la intervenció. Si la Teràpia resulta efectiva, el problema pot estar resolt en un màxim aproximat de 20 sessions.

Si l’estratègia usada funciona, la dificultat és resolta al moment i no ens cal ajuda.

El problema sorgeix si l’estratègia no funciona tal i com esperàvem i aleshores què és el que solem fer?

 

Normalment seguim insistint, posant en pràctica allò que una vegada en el passat ens va funcionar, però quan més insistim, més compliquem la situació inicial, acabant convertint-se en un Autèntic Problema Estructurat. Tan és així que les anomenades Solucions Intentades, pel subjecte o bé per les persones properes a ell, acaben per alimentar el problema i determinar així la seva persistència i  estabilitat.

Av. Torreblanca 2 - 8   2º  A11   Tel: 693 100 052